GLAZURA s.r.o.
REDESIGN LOGO AND VISUAL IDENTITY
The design of the logo and visual identity was created as part of the employment relationship at Glazura s.r.o. The company is engaged in the production of surface materials for the ceramic and glass industry. Their main production product is glass frit, which is the basis for glaze production. The company was founded in 1925 and is currently part of the Torrecid group.

The logo and visual identity itself represent a light and sensitive approach to the processing of the input material, which is glass. At the same time, it evokes the company's current direction in the design industry.
GLAZURA s.r.o.
REDESIGN LOGA A VIZUÁLNÍ IDENTITA
Design loga a vizuální identity vznikl v rámci pracovního poměru ve společnosti Glazura s.r.o. Firma se věnuje výrobou povrchových materiálů pro keramický a sklářský průmysl. Jejich hlavním výrobním produktem je skleněná frita, která je základem pro výrobu glazury. Společnost byla založena roku 1925 a v současné době je součástí skupiny Torrecid. 

Samotné logo a vizuální identita představuje lehký a citlivý přístup ke zpracování vstupního materiálu kterým je sklo. Zároveň evokuje současné směřování firmy do odvětví designu.
Back to Top