HAND SAW
DESIGN OF HAND SAWS FOR
PILANA a.s.

Handle design for hand saw set in cooperation with Czech manufacturer Pilana a.s.

The set contains three designs of handles with specific shapes for their use. Organic shapes easily fit into the human palm, eliminating squeezing during long-term sawing.

Photo - Filip Trubač
RUČNÍ PILKY
DESIGN MADEL RUČNÍCH PILEK PRO 
PILANA a.s.

Design madel pro sadu ručních pilek ve spolupráci s českým výrobcem Pilana a.s.

Sada obsahuje tři návrhy madel se specifickými tvary pro jejich použití. Organické tvary lehce zapadnou do lidské dlaně a tím eliminuje otlačení při dlouhodobé práci pilkou. 

Fotografie - Filip Trubač
Back to Top