TIME BOX
DESIGN OF TIME BOX FOR OPOČNO CITY
The design of the time box was created to commemorate the 950th anniversary of the foundation of the town of Opočno. The visual of the box is based on the stone of the marl, which is characteristic of this region of the city. The default stone model was scanned by 3D scanners and remodeled to use the time box. Subsequently, the model was printed on a 3D printer as a reference to future generations and a preview of our time. Various links and items of city citizens were stored in to the time box. The box will be opened on the occasion of 1000 years since the foundation of the city.
Design - Josef Oubrecht, Dominik Janoušek, Filip Dioszegi
Realization - Josef Oubrecht, Dominik Janoušek, Filip Dioszegi
Photo - Filip Trubač
ČASOVÁ SCHRÁNKA
DESIGN ČASOVÉ SCHRÁNKY PRO MĚSTO OPOČNO
Design časové schránky vznikl k příležitosti oslav výročí 950. let od založení města Opočna. Vizuál schránky vychází z kamene opuky, který je charakteristický pro tento region města. Výchozí model kamene byl naskenován 3D skenery a přemodelován pro použití schránky. Následně byl model vytištěn na 3D tiskárně jako odkaz budoucím generacím a náhled do naší doby. Do schránky byly uloženy různé odkazy a předměty občanů města. Schránka bude otevřena k příležitosti 1000 let od založení města.
Design - Josef Oubrecht, Dominik Janoušek, Filip Dioszegi
Realizace - Josef Oubrecht, Dominik Janoušek, Filip Dioszegi
Fotografie - Filip Trubač
Back to Top