TRUBKÓZA
DESIGN OF HIGH-STRENGTH FOLDING SAWHORSE
TRUBKÓZA is a working sawhorse with innovative design and application in various industries. The sawhorse consists of three main steel parts that are movable relative to each other. Thanks to the simple mechanical system and stop pins, the sawhorse can be easily folded and disassembled if necessary. The use of rugged steel tubes with perforation ensures that the entire structure is relieved by the additional struts that are common in conventional products. Thanks to steel tubes of larger diameter, the sawhorse can be loaded more and is therefore particularly suitable in the metallurgical and steel industries.

Design - Josef Oubrecht, Dominik Janoušek, Filip Dioszegi

Vizualizations - Josef Oubrecht, Dominik Janoušek, Filip Dioszegi
TRUBKÓZA
DESIGN VYSOKOPEVNOSTNÍ SKLÁDACÍ KOZY
TRUBKÓZA je pracovní koza s inovativním designem a využitím v různých odvětvích průmyslu. Koza se skládá ze tří hlavních ocelových dílu, které jsou vůči sobě pohyblivé. Díky jednoduchému mechanickému systému a zástavným čepům je možné kozu jednoduše složit a v případě nutnosti jednotlivé díly rozebrat. Použití robustních ocelových trubek s perforací zaručuje odlehčení celé konstrukce o další vzpěry, které jsou u konvenčních produktů běžné. Koza se díky ocelovým trubkám většího průměru může více zatížit a je tak vhodná zejména v hutním a ocelářském průmyslu.

Design - Josef Oubrecht, Dominik Janoušek, Filip Dioszegi

Vizualizace - Josef Oubrecht, Dominik Janoušek, Filip Dioszegi
Back to Top