ZALI
CONCEPT DESIGN OF KNEELING CHAIR

The ZALI kneeling chair is a redesign of the traditional kneeling chair using contemporary technologies and materials. The construction is made by 3D bending of steel tube, which is laser cut for mechanical elements. Mechanical means possibility of sliding the seat for the knees and the possibility of tilting the seat for the pelvis. Seats are made of memory foam for maximum seating comfort.

The kneeling chair as a product is very neglected and it is one of the healthiest types of seating ever. When sitting on the ZALI kneeling device, the movable seat provides gentle balance and pan movement. For this reason, the ZALI is suitable both for long-term use, for example at work and for short-term activities such as dining.​​​​​​​
ZALI
KONCEPTUÁLNÍ DESIGN KLEKAČKY

ZALI je design tradiční klekačky s využitím moderních technologií a materiálů. Konstrukce je vyrobena za pomoci 3D ohýbáním ocelové trubky, která je laserově prořezána pro další mechanické prvky. Konstrukce umožňuje posuv sedáku pro kolena a možnost naklopení sedáku pro pánev. Sedadla jsou vyrobena z paměťové pěny pro maximální pohodlí při sezení.

Klekačka jako produkt je velmi opomíjená a přitom je to jeden z nejzdravějších typů sedění vůbec. Když sedíte na ZALI pohyblivé sedadlo zajišťuje mírné vyvážení a pohyb pánve. ZALI je proto vhodná jak pro dlouhodobé použití, například v práci, tak i pro krátkodobé činnosti, jako je stravování.​​​​​​​
Back to Top