ŠEDA BELLS
LOGO FOR A BELL MANUFACTURER
Logo for the manufacturer of bronze bells from East Bohemia, Jan Šeda. The logo is used for websites, social networks and other promotional materials.
ŠEDA BELLS
LOGO PRO VÝROBCE ZVONŮ
Logo pro výrobce bronzových zvonů z Východních Čech, Jana Šedu. Logo je využito pro webové stránky, sociální sítě a další propagační materiály.
Back to Top